B520-12 GROSS 20 פחם

סנן גרוס 4"" באורך ""20 מתאים לסינון מים קרים.
המבנה היחודי מאפשר סילוק חלקיקים , כלור , מתכות כבדות ומזהמים אחרים במים.

-אורך חיים: 60,000 ליטר
-ספיקה: 20 ליטר/דקהB510-12 GROSS 10 פחם

סנן גרוס 4"" אורך ""10 מתאים לסינון מים קרים.
המבנה היחודי מאפשר סילוק חלקיקים , כלור , מתכות כבדות ומזהמים אחרים במים.

-אורך חיים: 30,000 ליטר
-ספיקה: 10 ליטר/דקה
אנו עושים שימוש בCookies על מנת לאפשר לך חוויה מיטבית באתרנו. ע"י "המשך" , את/ה מסכים/ה לקבל Cookies באתרי אקוואפור.